İşitme Kaybı Ve İşitme Kaybı Tipleri.

İŞİTME KAYBI NEDİR?

Doğuştan önce veya doğuştan sonra meydana gelen nedenlerle, kulağın ses duyma özelliğini tamamen veya kısmen kaybetme durumuna işitme kaybı denir. İşitme kayıpları çok çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Tek taraflı, iki taraflı  ,ilerleyici, dalgalanma gösteren şekilde olabilir.Hastada odyogram testi aracılığı ile işitme kaybı gözlemlendiği durumlarda;

işitme kaybının tipi ,işitme kaybının derecesi ve işitme kaybının hangi frekansları etkilediği incellenmelir.

Daha Fazla Oku